Эрхэм зорилго

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэн төлөвшүүлж сум орон нутгийнхаа нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлж, ард иргэдийнхээ төлөөлөх эрхийг хангаж ажиллана.

2023-12-22 00:00:00