Эрхэм зорилго

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэн төлөвшүүлж сум орон нутгийнхаа нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлж, ард иргэдийнхээ төлөөлөх эрхийг хангаж ажиллана.

2022-11-14 17:12:16