Сумын Засаг даргын захирамж
Нэр Батлагдсан Файл
А/112 Захирамж залруулах тухай 2022-10-13 ТАТАХ
А/112 Захирамж залруулах тухай 2022-10-13
А/112 Захирамж залруулах тухай 2022-10-13 ТАТАХ
А/111 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-07 ТАТАХ
А/110 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-10-07 ТАТАХ
А/107 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2022-09-21 ТАТАХ
А/105 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх намрын дархлаажуулалтын ажлыг яаралтай зохион байгуулах тухай 2022-09-20 ТАТАХ
А/104 Сумын хэмжээнд 2022 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-09-20 ТАТАХ
А/103 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 2022-09-15 ТАТАХ
А/102 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-15 ТАТАХ
А/101 Захирамж залруулах тухай 2022-09-13 ТАТАХ
А/100 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2022-09-13 ТАТАХ
А/98 З.Цэрэндоржийг ажилд томилох тухай 2022-09-12 ТАТАХ
А/97 Т.Эрдэнэцэцэгийг ажлаас чөлөөлөх тухай 2022-09-12 ТАТАХ
А/96 Нийгмийн хамгааллын бүлэг байгуулах тухай 2022-09-06 ТАТАХ
А/95 Сумын 2023 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах тухай 2022-09-05 ТАТАХ
А/94 Хилийн цэсийн гадна олгогдсон нэгж талбарын зөрчлийг арилгах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-09-05 ТАТАХ
А/93 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2022-2023 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах тухай 2022-08-22 ТАТАХ
А/89 Сумын хэмжээнд хариуцлагатай эргүүл жижүүр зохион байгуулах тухай 2022-07-20 ТАТАХ
А/88 Цол олгох тухай 2022-07-20 ТАТАХ
А/86 Говийн бүсийн хурдан морины уралдаан зохион байгуулах тухай 2022-07-18 ТАТАХ
А/84 Цол олгох тухай 2022-07-10 ТАТАХ
А/83 Цол олгох тухай 2022-07-10 ТАТАХ
А/82 Үер усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-07-01 ТАТАХ
А/81 Баяр наадам зохион байгуулах салбар комисс байгуулах тухай 2022-07-01 ТАТАХ
А/78 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2022-06-24 ТАТАХ
А/77 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-06-17 ТАТАХ
А/75 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2022-06-10 ТАТАХ
А/74 Мал, амьтаны отор нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, түр журмыг хэрэгжүүлж ажиллах тухай 2022-06-07 ТАТАХ
А/73 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого явуулах тухай 2022-06-07 ТАТАХ