Эрхэм зорилго

Төрийн үйлчилгээг чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж орон нутагтаа сайн сайхан, эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлэн, улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүйгээр иргэддээ үнэнч шударга үйлчилж, үйл ажиллагаагаараа манлайлсан аймгийн Тэргүүний Тамгын газар байна.

2023-12-22 15:15:14