ИТХ-ын тогтоол
Нэр Хавсралт
1 ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТАТАХ
2 ХУРЛЫН ХОРООД БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
3 МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАР ТОГТООХ ТУХАЙ ТАТАХ
4 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЖ, 2020 ОНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ ТУХАЙ ТАТАХ
5 СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХ ТУХАЙ ТАТАХ
6 СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ОРЛОГО, ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН БАГЦ,ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ, ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ, ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТОВ ТОГТООЖ БАТЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
7 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг батлах тухай ТАТАХ
8 Сумын 2021 оны төсөв батлах ТАТАХ
9 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг тодотгож хуваарилах тухай ТАТАХ
10 Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх ТАТАХ
11 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2020 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх ТАТАХ
12 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай ТАТАХ
13 Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай ТАТАХ
14 Хуралдааны дэг батлах ТАТАХ
15 Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай ТАТАХ
16 Сумын Засаг даргыг томилуулахаар уламжлах тухай ТАТАХ
17 Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг сонгох тухай ТАТАХ
18 Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай ТАТАХ
19 СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН БҮРЭН ЭРХИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ ТАТАХ