ИТХ-ын тогтоол
Нэр Хавсралт
1 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг батлах тухай ТАТАХ
2 Сумын 2021 оны төсөв батлах ТАТАХ
3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг тодотгож хуваарилах тухай ТАТАХ
4 Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх ТАТАХ
5 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2020 оны үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх ТАТАХ
6 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны чиглэл батлах тухай ТАТАХ
7 Сумын Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай ТАТАХ
8 Хуралдааны дэг батлах ТАТАХ
9 Тэргүүлэгчдийг сонгох тухай ТАТАХ
10 Сумын Засаг даргыг томилуулахаар уламжлах тухай ТАТАХ
11 Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг сонгох тухай ТАТАХ
12 Сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай ТАТАХ
13 СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН БҮРЭН ЭРХИЙГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ ТАТАХ