Байгалийн үзэсгэлэн газрууд
ИХ БОГД УУЛ

Говь-Алтай нуруу нь баруун хойд зүгээс зүүн урд зүгийг чиглэн 70 км урттайгаар үргэлжлэн тогтсон нуруу бөгөөд ноён оргил, далайн түвшнээс дээш 3957 м өндөр Их Богд уул юм. ...

2022-05-31 15:11:10

Дэлгэрэнгүй..