Байгалийн үзэсгэлэн газрууд
ИХ БОГД УУЛ

Говь-Алтай нуруу нь баруун хойд зүгээс зүүн урд зүгийг чиглэн 70 км урттайгаар үргэлжлэн тогтсон нуруу бөгөөд ноён оргил, далайн түвшнээс дээш 3957 м өндөр Их Богд уул юм. ...

2023-05-30 15:14:35

Дэлгэрэнгүй..