Сумын Засаг даргын захирамж
Нэр Батлагдсан Файл
А/69 Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх тухай 2022-05-30 ТАТАХ
А/63 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллого явуулах тухай 2022-05-17 ТАТАХ
А/62 Ц.Цэрэнхүүг эрүүл мэндийн төвийн даргаар томилох тухай 2022-05-16 ТАТАХ
А/61 Бүх нийтийн мод тарих аяны хүрээнд сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулах тухай 2022-05-16 ТАТАХ
А/60 Бүх нийтээрээ их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 2022-05-16 ТАТАХ
А/59 Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-05-16 ТАТАХ
А/58 Газар эзэмшүүлэх тухай 2022-05-16 ТАТАХ
А/57 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээт дуудлага худалдаа зарлах тухай 2022-05-16 ТАТАХ
А/56 Эрүүл мэндийн төвийн дүрэм батлах тухай 2022-05-16 ТАТАХ
А/55 Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай 2022-05-16 ТАТАХ
А/54 Хэмжих хэрэгсэл, шалгалт тохируулга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалт хийх тухай 2022-05-09 ТАТАХ
А/53 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын саналыг эрэмбэлэх төсөв боловсруулах ажлын жагсаалтыг хүргүүлэх тухай 2022-05-09 ТАТАХ
А/52 Сумын нутаг дэвсгэрт байрлах үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийн бүртгэл судалгаа хийх тухай 2022-05-09 ТАТАХ
А/51 Б.Болортуяаг Соёлын төвийн даргаар түр томилох тухай 2022-05-09 ТАТАХ
А/50 Соёлын төвийн дарга Т.Цэнд-Аюушыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2022-05-09 ТАТАХ
А/49 Өмч хүлээлцэх ажлын хэсэг томилох тухай 2022-04-27 ТАТАХ
А/48 Байгууллагын 2019 оны цахим архив өгөх ажлын хэсэг томилох тухай 2022-04-27 ТАТАХ
А/47 Малын шилжилт хөдөлгөөнийг хориглох тухай 2022-04-26 ТАТАХ
А/42 Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-22 ТАТАХ
А/41 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-20 ТАТАХ
А/40 Олон нийтийг хамруулан зохион байгуулах арга хэмжээнүүдийг түр хориглох тухай 2022-04-20 ТАТАХ
А/39 Агаар бохирдуулагчийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах тухай 2022-04-20 ТАТАХ
А/38 Сумын цэргийн бүртгэлийг явуулах тухай 2022-04-20 ТАТАХ
А/37 Гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-20 ТАТАХ
А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022-04-18 ТАТАХ
А/33 Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг суртачлах иргэдэд экологийн боловсрол олгох тухай 2022-04-12 ТАТАХ
А/32 Цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын багийг томилох тухай 2022-04-12 ТАТАХ
А/31 Сумын хэмжээнд 2022 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2022-04-05 ТАТАХ
А/30 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-03-31 ТАТАХ
А/29 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-03-31 ТАТАХ