Албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт
Засаг даргын Тамгын газрын дарга

...

2022-10-19 11:20:24

Дэлгэрэнгүй..
Санхүү албаны дарга

...

2022-10-19 11:19:50

Дэлгэрэнгүй..
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга

...

2022-10-19 11:19:20

Дэлгэрэнгүй..
Хууль, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

...

2022-10-19 11:17:48

Дэлгэрэнгүй..
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн

...

2022-10-19 11:17:06

Дэлгэрэнгүй..
Хүнс, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

...

2022-10-19 11:16:23

Дэлгэрэнгүй..
Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

...

2022-10-19 11:15:16

Дэлгэрэнгүй..
Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

...

2022-10-19 11:14:12

Дэлгэрэнгүй..
Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

...

2022-10-19 11:12:47

Дэлгэрэнгүй..
Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн

...

2022-10-18 12:26:48

Дэлгэрэнгүй..