Эрүүл мэндийн төвийн 2023 оны төсвийн төсөл
2022-10-26 11:06:35